تماشای آفتاب

عاشقانه ها

زندگی نامرئی 9!

 رمان عرفانی

زندگی نامرئی

ادامه مطلب ۹ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

زندگی نامرئی8!

رمان عرفانی

زندگی نامرئی 

ادامه مطلب ۶ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

زندگی نامرئی7!

 رمان عرفانی

زندگی نامرئی

ادامه مطلب ۴ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

ززندگی نامرئی6!

رمان عرفانی

زندگی نامرئی

ادامه مطلب ۴ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

زندگی نامرئی 5!

رمان عرفانی

زندگی نامرئی

ادامه مطلب ۲ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

زندگی نامرئی 4!

 رمان عرفانی

زندگی نامرئی 

ادامه مطلب ۲ نظر ۴ موافق ۰ مخالف

زندگی نامرئی3!

رمان عرفانی

زندگی نامرئی 

ادامه مطلب ۳ نظر ۳ موافق ۰ مخالف

زندگی نامرئی 2!

 رمان عرفانی

زندگی نامرئی 

ادامه مطلب ۸ نظر ۴ موافق ۰ مخالف

زندگی نامرئی1!

 رمان عرفانی

زندگی نامرئی

ادامه مطلب ۲ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

لجبازی...!

لجبازی یک کلمه نیست!

یه اشتباست!

اشتباه ویران کننده!

که میتواند هر دو نفر را در رابطه به زمین بزند و جایی برای بلند شدن نماند!

لجبازی میتواند انقدر قوی باشد که یادت برود روزی عاشق کسی بودی که به او میگفتی نمیخواهی ناراحتی اش را ببینی!

اما حالا خودت عامل اصلی اش شده ای!

باعاشقانه های خود لجبازی نکنید

گاهی جایی برای جبران نمیماند!نیلوفر رضایى

۵ نظر ۱ موافق ۰ مخالف
حقیقت
نه به رنگ است و نه بو
نه به هآی است ونه هو
نه به این است ُ نه او
نه به جام است و سبو

گر به این نقطه رسیدی ؛
به تو سر بسته و در پرده بگویم
تا کسی نشنود این راز گهر بار جهان را :

آنچه گفتند و سرودند
تو آنی !!
خود تو جان جهانی
گر نهانی و عیانی
تو همانی که همه عُمر
به دنبال خودت نعره زنانی
تو ندانی که خود آن نقطه ی عشقی
همه اسرار نهانی !

مولانا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان